Modlitba sv. Augustina (+430)

Když hloubám v starostech,
mně pomáhej, Pane!

Když vzdychám a soužím se,
mne pozvedej, Pane!

Když nevím, kudy kam,
ty veď mne, Pane!

Když po širokých cestách světa jdu,
buď se mnou, Pane!

(Confessiones VI,5)
Převzato z knihy Modlitby svatého Augustina, KNA, Kostelní Vydří 2004.