Růže mystická, Neposkvrněná Panno, Matko milosti, v úctě k tvému božskému Synu se skláníme před tebou s prosbou o Boží milosrdenství. Ne pro naše zásluhy, ale pro lásku svého mateřského srdce nám uděl, pokorně prosíme, ochranu a milost. Víme, že nás neopustíš.
Zdrávas, Maria …

Růže mystická, Matko Ježíšova, Královno posvátného růžence a Matko církve, mystického těla Kristova, pokorně prosíme, daruj nesvornému světu jednotu, pokoj a všechny ty milosti, které mohou změnit srdce tolika tvých dětí.
Zdrávas, Maria ­…

Růže mystická, Královno apoštolů, dej, ať se kolem eucharistického stolu množí kněžská a řeholní povolání, aby se království tvého Syna Ježíše šířilo světem skrze jejich svatý život a apoštolskou horlivost pro duše. Vylij také na nás hojnost svých nebeských milostí.
Zdrávas, Královno …
Růže mystická, Matko církve,
oroduj za nás.
Amen.