Panno Maria, naše Matko,
toužíme, aby se náš domov
stal místem bezpečí, lásky a přijetí,
a byl prostředím,
kde skrze vzájemné vztahy
porosteme ve svatosti a v poznávání Boha.

Ve tvém Neposkvrněném Srdci
našel Bůh zalíbení,
stala ses novou Archou úmluvy
a ve tvém těle začal Bůh
v plnosti přebývat mezi námi.
Proto tvému Neposkvrněnému Srdci
zasvěcujeme svůj domov.
Dej, ať do něj můžeme vcházet a přebývat v něm
jako ve stánku setkávání,
ať ho můžeme prožívat
jako bezpečné místo a prostředí,
kde nemá místo nepřítel spásy
a kde Pána budeme vnímat
jako Emanuele – Boha mezi námi.
Daruj nám radost a pokoj v Duchu Svatém,
ochraňuj nás před každým zlem a nebezpečím,
ať se náš domov stane místem přijetí,
života, opravdového přátelství,
lásky a milosrdenství,
aby v nás Bůh mohl růst a jednou nás
všechny přivedl do věčného příbytku v nebi.
Amen.