Mariino "Fiat" bude navždycky inspirovat všechny, kdo hledají opravdovost. Zcela se darovat Bohu znamená říci "Fiat" stejně jako Maria, proto má smysl žádat o přímluvu tu, která to dokázala.

Matko Vtěleného Slova a Snoubenko Ducha svatého,
tys naslouchala Božímu slovu a uchovávala ho ve svém srdci,
nauč nás rozjímat o Božích záměrech s naším životem
a nechat se vést Duchem svatým.

Spolehlivá Průvodkyně na cestě víry, naděje a lásky,
pomoz rodičům, aby své děti vedli k opravdovému životu podle evangelia,
a tak je připravili k velkomyslné odpovědi na Boží volání.

Matko každého „Ano“ vůči Bohu,
pokorně tě prosíme o přímluvu za mladé lidi,
aby tak jako ty měli odvahu se zcela zasvětit Bohu a jeho službě.
Amen