Regina caeli, laetare; 12. stol.. Autor tohoto hymnu je neznámý. Nejdříve se rozšířil v okruhu františkánského řádu a do breviáře byl zařazen papežem Mikolášem III. (1277-1280).

Raduj se, Královno nebeská
Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja,
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja:
u něho za nás oroduj, aleluja.
K: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
L: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
K: Modleme se:
Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen
Regina caeli, laetare
Regina caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia;
ora pro nobis Deum, alleluia
K: Gaude et laetare Virgo Maria, alleluia.
L: Quia surrexit Duminus vere, alleluia.
K: Oremus:
Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Jesu Christi mundum laetificare dignetus es: praesta, quaesumes; ut per ejus Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudiam vitae. Per eundem Christum, Dominum nostrum.
L: Amen.