Oblíbené stolní kalendáře známého kněze, exercitátora a řeholníka Řádu karmelitánů P. Vojtěcha Kodeta jsou vhodným dárkem i praktickým pomocníkem při pracovních či soukromých aktivitách.

Kalendář je již tradičně sestaven z autorových fotografií, doplněných jeho myšlenkami meditativního rázu na každý týden v roce.

Kalendář vydalo nakladatelství DORON.