„Poušť dělá krásnou to, že někde skrývá studnu,“ napsal Antoine de Saint-Exupéry v Malém princi.

Mohli bychom se v podobném duchu ptát, co dělá krásným život, práci, mezilidské vztahy, a dokonce i bolest nebo stárnutí. Ale krásu najde jen ten, kdo ji hledá a touží po ní. Je mnoho skutečností, které přehlédneme jen proto, že se neumíme dívat, a které neprožijeme, protože se neumíme zastavit. Krása je ukrytá a je třeba ji hledat, jinak zůstane nepovšimnuta. Je to jako se Slovem, které Bůh vyslovuje stále, řekl bych až marnotratně, a to i ve chvílích, kdy mu nenasloucháme.

Někomu se může zdát, že hledat krásu a všímat si jí je v dnešní době pouhá ztráta času, který by se přece dal využít efektivněji. Chceme stihnout tolik věcí a času je zdánlivě pořád méně, než bychom potřebovali. Často se ženeme za tím, co máme před sebou, aniž bychom stačili prožít a vstřebat obdarování přítomného okamžiku, poselství momentky, která se naskytne našemu zraku, Boží úsměv a dobrotu, které je možno zachytit v kráse přírody i ve tvářích lidí, kteří ho ze svého života nevyhnali.

 

I obyčejné okamžiky našeho života v sobě skrývají „malá poselství“. Jejich objevování uprostřed všednodennosti nám může pomoci v leckdy nerovném boji se shonem, bezmyšlenkovitostí a banalitou světa kolem nás, spolu s podivnou krátkozrakostí, jež nás zaslepuje pro věci trvalé a podstatné, ale také s pocitem nesmyslnosti vší snahy o dobro, která na nás čas od času doléhá.
Kalendář „malých poselství“ chce jen upozornit na to, že je kolem nás mnoho skutečností, které jsme sami ani nevymysleli ani nevytvořili, které jsou nám dány jako dar, možná i jako impuls k zamyšlení nebo k děkování. To podstatné v životě totiž není to, co děláme nebo neděláme my, ale co koná v nás a pro nás Ten, který nás povolal k životu. On totiž předchází každé naše konání láskyplným jednáním v náš prospěch. Svým stvořením se nevyčerpal a denně nám nabízí přetvářející moc své lásky a síly, přičemž stopy jeho otcovského srdce jsou všude kolem nás, umíme-li se dívat.