Záznam přednášky o Božím milosrdenství a svatém Karlu Boromejském.

Zazněla dne 3. listopadu 2016 v Praze-Karlíně.

Nyní si ji můžete poslechnout zde.