Během biskupské synody o rodině se 18.10. 2015 dopoledne na Svatopetrském náměstí konala kanonizace. Kristův náměstek zapsal do seznamu svatých čtyři světce, mezi jinými francouzský manželský pár Ludvíka a Zélii Martinovy (1823-1894; 1831-1877), rodiče sv. Terezie z Lisieux.

„Svatí manželé Ludvík Martin a Maria Zélie Guérin žili křesťanskou službu v rodině a den za dnem vytvářeli prostředí plné víry a lásky. Z tohoto klimatu vzešla povolání jejich dcer, mezi nimiž je svatá Terezie od Dítěte Ježíše,“ řekl papež František ve své homilii.

Slavná dcera manželů Ludvíka a Zélie Martinových, sv. Terezie od Dítěte Ježíše, považovala své rodiče za „hodné nebe“. Oba rodiče si uvědomovali, že jejich cesta posvěcení nevede mimo manželství, ale skrze ně. V něm se totiž uskutečňuje táž láska, jaká pojí církev s Kristem. Vyjadřuje to také společné blahořečení obou manželů, jejichž vzájemná láska dosáhla heroického rozměru.

Svatí Ludvík a Zélie mohou být vzorem pro dnešní svět, zejména pokud jde o manželskou morálku a otevřenost životu. To vyžaduje cestu směřující proti současným trendům a stálost ve víře. Křesťanská dokonalost zapojuje každého do evangelizačního díla církve, jak o tom svědčí příběh dcery manželů Martinových – sv. Terezie od Dítěte Ježíše, duchovní misionářky a patronky misií. Budoucí karmelitka, patronka Francie a učitelka církve, Terezie Martinová, se narodila 2. ledna 1873. Její matce, Zélii, bylo už 42 let a otec, Ludvík Martin, byl padesátiletý. Zélie Martinová zemřela o čtyři roky později. Obecně známou skutečností je význam otcovy nemoci pro duchovní zrání „malé Terezky“, málo se ale mluví o roli matky. Listy Zélie Martinové jejímu muži, které Terezička často cituje v „Deníku duše“, vypovídají o velké mateřské lásce k nejmladší dceři. Listy byly poprvé zveřejněny v roce 1941. Jsou svědectvím hlubokého svazku manželů, záznamem nejen o jejich radostech, ale také o bolesti nad smrtí čtyř dětí. V posledních listech Zélie Martinová popisuje léta nemoci, na kterou nakonec zemřela. Kromě toho popisují drobné události ze života normandského městečka Lisieux. Právě v láskyplném pohledu na ně lze vyčíst hluboce křesťanský postoj k bližnímu, tak jak byl každý den prožíván v rodině Martinových. 

Beatifikační proces manželů Martinových byl zahájen v roce 1957. Dekret o heroických křesťanských ctnostech vyhlásil v roce 1994 Jan Pavel II. Od roku 2003 došlo k několika uzdravením na jejich přímluvu, což umožnilo v roce 2008 přistoupit k blahořečení.

Svatořečení se konalo 18.října 2015.

 

Převzato z webů radiovaticana.czkarmel.cz.