Proč Bůh stvořil sex a co tím myslel? Když Bůh něco tvoří, vždy s tím zamýšlí něco důležitého a krásného, zvlášť když se jedná o člověka, který je vrcholem stvoření.

A protože jsme stvořeni k obrazu Boha, musí tedy i tento rozměr našeho života nějak souviset s tím, co vidíme u Boha.
Podstatou lidské sexuality je otevření se druhému člověku. Právě skrze tento dar jsme schopni navázat partnerský a přátelský vztah s jinou osobou. Je to oblast, kde má člověk zakoušet nejhlubší přijetí sebe sama a nejhlubší schopnost odevzdání se druhému. Jde zde o růst lásky, předávání života - a proto také chce Boží nepřítel způsobit, abychom špatným zacházením s tímto darem mimo vztah lásky, pro který je sexualita určena, nakonec nebyli schopni žít to, pro co nás Bůh stvořil a k čemu nás připravil. 

Člověk se s tímto darem učí zacházet celý život stejně jako se vším, co do nás Bůh vložil. Tato oblast v nás je ale nejintimnější a nejcitlivější a každé špatné zacházení a bolest z toho pramenící způsobuje hluboký dopad na celý život. Není člověka, který by v této oblasti neudělal v životě nějakou chybu. Chybujeme ve všem, s tím se počítá. Ale je důležité, abychom chyby svého života nechtěli řešit sami a abychom hledali, jakým způsobem naplnit to, co je krásné a co pro nás Bůh přichystal.

Promluva P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm, která zazněla v létě 2016 během tábora JUMP ML v Kostelním Vydří,  je ke stažení zde.