Ježíši, Maria a Josefe, ve vás zakoušíme nádheru pravé lásky 
a na vás se s důvěrou obracíme. 

Svatá Rodino Nazaretská, učiň i z našich rodin místa sdílení 
a modlitební večeřadla, opravdové školy evangelia 
a malé domácí církve. 

Svatá Rodino Nazaretská, ať se už nikdy v žádné rodině 
nezažívá násilí, uzavřenost a rozdělení, kéž každý, 
kdo byl zraněn a pohoršen, brzy pozná útěchu a uzdravení. 

Svatá Rodino Nazaretská, kéž příští biskupský synod, 
probudí ve všech vědomí posvátného a nezcizitelného 
charakteru rodiny a její krásy v Božím plánu. 

Ježíši, Maria, Josefe, naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji. 

Amen.