Chci se Vás zeptat, jak je to s tetováním. Smí se křesťan nechat tetovat nebo ne? Mám na mysli jednak tetování s křesťanským motivem, ale zajímá mne i tetování všeobecně.

Jak se k tomu mám postavit a jak reagovat na tuto otázku ve svém okolí? Máte zkušenost s působením zlého ducha v souvislosti s tetováním?

V Písmu svatém je o tetování výslovná zmínka jen na jednom místě ve Starém zákoně, kde je tetování výslovně zakázáno: „Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin“ (Lv 19,28). Důvodem zákazu bylo to, že spolu s modloslužbou pronikaly tyto a jiné různé pohanské zvyky do Izraele. Okolní národy měly ve zvyku si na kůži tetovat jména nebo symboly svých bohů, a tím dávat najevo, komu patří. Byl to tedy symbol područí, otroctví a podřízenosti. Není bez zajímavosti, že v židovství je tetování dodnes zakázané a tetovaný žid nesmí být dokonce pohřben na židovském hřbitově. V islámu je tetování znakem satana a znamením prokletí.

Výslovně bylo tetování křesťanům zakázáno jako pohanský zvyk v roce 787 papežem Hadriánem I. na Druhém nicejském koncilu. Tento koncil také jednal o uctívání obrazů a rozlišil mezi klaněním, které přísluší pouze Bohu, a úctou, již je možno prokázat také obrazům znázorňujícím Krista, Pannu Marii nebo světce. Tetování jistě není od Boha a Bůh to takto nezamýšlel a nechce, a to ani když jde o vytetování křesťanského symbolu. Nejde přece o to mít vytetovány na těle zbožné věci, ale mít zbožné srdce a čistou duši, mít v pořádku vztahy. To, že neseme v sobě obraz Boží, je záležitost vnitřní. Tělo je pro křesťana chrámem Ducha svatého, proto mu náleží úcta a věřící ho nemá právo ničit, mrzačit ani zohyzďovat (srov. 1Kor 3,16; 6,19).

V dnešní době se mnoho lidí nechává tetovat, protože je to módní trend a berou to jako ozdobu, nebo tím chtějí vyjádřit, že si se svým tělem mohou dělat to, co sami chtějí. Tetování bývá spojováno s životním stylem, který není formován křesťanskou antropologií a úctou k lidskému tělu. Tetování často vede k závislosti. Mnozí, když s tetováním začnou, chtějí mít na těle postupně stále více kérek. Tetování bývá ale také součástí ezoterických praktik nebo pohanských či dokonce satanistických rituálů. Při modlitbě za osvobození jsem se často setkal s tím, že se konkrétního tetování drželi konkrétní démoni, kteří se snažili dotyčného tímto způsobem ovládat. Záleželo i na tom, kdo tetování dělal, s jakým úmyslem a jaký symbol tetoval. Setkal jsem se s tím, že skrze tetování lebky došlo k přivolání démona smrti, skrze obraz africké šamanské masky k přivolání démona šamanismu, skrze tetování satanského symbolu k přivolání démonů satanismu. Anton La Vay, autor satanské bible, říká, že „každé tetování je vždy výrazem satanismu, ať je to jakékoli znamení.“ Tetováním křesťanských symbolů se jistě nikdo nestane více křesťanem. Jsem přesvědčen o tom, že tetování nemá s křesťanstvím nic společného a neospravedlní se ani tím, že si necháme vytetovat na své tělo nějakou zbožnou věc.