Tam, kde je Ježíš, Duch Boží, svoboda, je přítomná také radost. Ne že by v životě Božích dětí také někdy nebyl smutek či bolest, ale patří tam určitě smysl pro humor, vtip, protože náš Pán rozumí všemu, co prožíváme, a my s ním můžeme mluvit o všem bez obalu, On se nikdy neurazí.

Naproti tomu Boží nepřítel opravdu legraci nerozumí a žádná s ním také není. Na rozdíl od nám známých pohádkových bytostí jsou padlí andělé skutečně zlé, zvrácené bytosti, které se postavily proti Bohu a způsobily, že právě jejich lstí přišlo na tento svět zlo a celý náš život je tímto zlem poznamenán.

Boží nepřítel touží po tom, abychom my, kteří jsme povoláni ke svobodě a radosti Božích dětí, se nechali zlem v jakékoliv podobě fascinovat a přitahovat, abychom mu věnovali daleko více pozornosti než věcem krásným a dobrým. Snaží se každému z nás do života zasahovat, protože strašným způsobem žárlí na to, že jsme stvořeni k obrazu Božímu, ke svobodě, k lásce. Snaží se rafinovanými způsoby poničit a pošlapat vše, co je v nás Boží, radost, čistou lásku, svobodu. A pokud mnozí lidé dnes už vůbec Boha nepoznali, nemají také žádné povědomí o tom, co jim skutečně prospívá a co jim škodí. Není totiž pravda, že člověk může všechno prostě jen vyzkoušet "a pak se uvidí." Pro Boha je velmi bolestné vidět, jak lehkovážně a snadno lidé se zlem koketují a vůbec jim nedochází, jak moc v životě riskují, když se lehce a hloupě zamotají do něčeho, co jim může nadlouho zkomplikovat život.

Sami nad zlem a Zlým zvítězit nemůžeme. Naše vítězství je možné pouze v Bohu, v Ježíši Kristu, v Tom, který nikdy neměl se zlem vůbec nic společného a přesto z lásky k nám dal dokonce svůj vlastní život, abychom my mohli žít ve svobodě  a nemuseli zlu otročit. Když patříme Kristu, nejsme nikdy sami. Pán nám slibuje, že bude s námi ve všem a že nás provede i vším těžkým. Důležité je nenechat se od Něj odvést, ani tím, co v životě není jednoduché.

Promluva P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm, která zazněla v létě 2016 během tábora JUMP ML v Kostelním Vydří,  je ke stažení zde.