Pravoslavná modlitba za osvobození


Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, nechť bude ve všem svatá vůle tvá.

Ať povstane Bůh, a rozptýleni budou nepřátelé Jeho,
a utekou před tváří Jeho ti, kdo Jej nenávidí, jako se rozplývá dým, tak ať se rozplynou;

jako roztává vosk od ohně, tak ať zahubeni jsou démoni od tváře těch, kdo Boha milují a žehnají se znamením kříže a radostně praví:

Buď pozdraven, nejuctívanější životodárný kříži Páně, vyhánějící démony mocí na tobě ukřižovaného Pána našeho Ježíše Krista, který do pekla sestoupil a přemohl moc ďáblovu, a daroval nám tebe, svůj ctihodný kříž,
k vyhánění všech nepřátel.

Ó přečestný a životodárný kříži Páně, pomáhej mi se svatou Paní, Bohorodicí Pannou, i se všemi svatými. Amen.

Sláva tobě, Bože. Hospodine, Bože, pomoz nám nemohoucím. Amen.