Okultismus, magie, neznámé síly... Tato slova v lidech od nepaměti vzbuzovala jakousi bázeň a současně zvědavost.

Přitom církev tyto praktiky vždy zakazovala. Nikoli proto, že by popírala přítomnost různých nadpřirozenných sil, které působí ve světě, ale pro nesprávnou touhu člověka podmanit si skryté mocnosti. Jedná se ostatně o formu modloslužby, odmítající svrchovanost Boha.

Pozvání do pořadu přijali P. Vojtěch Kodet, ThD., generální delegát českého řádu karmelitánů, a P. Jaroslav Brož, ThD., S.S.L., biblista z pražské Katolické teologické fakulty.

Pořad ke zhlédnutí se nachází ve videoarchivu křesťanské televizní stanice TV NOE.