Přednáška P. Vojtěcha Kodeta pro studenty VOŠs Olomouc Caritas v lednu 2018.

Nyní si ji můžete přehrát ze záznamu.