Původní větev Karmelu je společenstvím bez zakladatele. Karmelitánští řeholníci si zvolil Pannu Marii jako tu, do jejíž ochrany zvláštním způsobem svěřují svůj život, svoji službu a vše, co k ní patří.

Když se svobodným rozhodnutím zasvětíme Matce Boží, ona si nás skutečně vezme za své a stará se o nás. A co víc - je naším největším vzorem skutečného života s Bohem, vzorem víry, čistoty, modlitby, poslušnosti, chudoby, pokory a tichosti. Maria je pro nás ale také vzorem věrnosti v každodennosti, v té největší obyčejnosti, za kterou nesklízíme žádný potlesk, ale děláme ji právě proto, že je to naše poslání - a děláme to z lásky. Posláním našeho života je přece co nejužší spojení s Bohem v lásce. Proč potřebujeme právě pomoc Panny Marie na své vlastní cestě každodenního života za Kristem?

Promluva zazněla na pouti karmelské řeholní rodiny na Svaté Hoře u Příbrami dne 9. 5. 2015.

Záznam si můžete poslechnout zde.