Nejblahoslavenější a neposkvrněná Panno, kráso a slávo Karmelu,

prosíme tě, uděl milost a slitování duším v očistci (zvláště duši…).

Slíbilas, že budeš zvláštním způsobem chránit ty, 

kdo zemřou oděni karmelským škapulířem

a že je co nejdříve dovedeš do svého nebeského příbytku.

Vyslyš laskavě naše prosby a dej, aby byly brzy hodny zaslíbení tvého Syna.

Ukaž, že jsi jejich Matka a přiveď je tam,

kde budou přebývat s tebou a se všemi karmelskými svatými na věky věků.

Amen. 

 

ilustrační obrázek - pixabay.com