Mariánská antifona Flos Carmeli (Květ Karmelu) se pojí ke svátku Panny Marie Karmelské snad od samotného zavedení svátku v roce 1374.

Podle řádové tradice – jak ji vyjadřuje jedna středověká legenda – jde o modlitbu, kterou složil a s níž se k Panně Marii vroucně obracel generál karmelitánského řádu sv. Šimon Stock. Maria odpověděla tím, že se mu zjevila a darovala jemu a jeho řádu škapulíř – svůj šat a znamení své ochrany. Nejstarší dosud známý dochovaný text pochází ze začátku 15. století a nachází se ve státní knihovně v Bamberku (Německo). Původní text byl postupně upravován a stal se z něho hymnus k liturgii svátku Panny Marie Karmelské. Zde uvádíme latinský text a volnější český překlad.

Flos Carmeli,
vitis florigera,
splendor caeli,
virgo puerpera
singularis.
Mater mitis
sed viri nescia
Carmelitis
esto propitia
stella maris.
Květe Karmelu,
Révo květonosná,
Lesku nebes,
ustavičná Panno
jedinečná.
Matko vlídná,
neznajíc muže,
karmelitánům
buď milostivá,
Hvězdo mořská.
Radix Jesse
germinans flosculum
Nos ad esse
tecum in saeculum
patiaris.
Inter spinas
quae crescis lilium
Serva puras
mentes fragilium
tutelaris.
Kořeni Jesse
vydávající květ,
dovol nám,
abychom byli
s Tebou navěky.
Lilie, která rosteš
mezi trním,
uchovej čisté srdce
nám, kteří
jsme křehcí.
Armatura
Fortis Pugnantium
Furunt bella
tende praesidium
scapularis.
Per incerta
prudens consilium
Per adversa
iugie solatium
largiaris.
Silná zbrani
bojujících,
zuří boje,
poskytni nám
ochranu Škapulíře.
V pochybnostech
dobrou radu,
v protivenstvích
útěchu.
Mater dulcis
Carmeli domina,
plebem tuam
reple laetitia
qua bearis.
Paradisi
clavis et ianua,
fac nos duci
quo, Mater, gloria
coronaris.
Amen.
Sladká Matko,
Paní Karmelu,
naplň svůj lid
radostí,
kterou Ty prožíváš.
Klíči a Bráno,
do ráje veď nás!
Až tam,
kde, Matko, jsi
korunována.
Amen.