Jan od Kříže (1542-1591)

Že jsem nepsal, nebyl nedostatek dobré vůle, poněvadž si opravdu přeji vaše velké dobro, nýbrž protože se mi zdálo, že hodně už toho je napsáno, aby se mohlo pracovat na tom, na čem záleží, a že to, co chybí, chybí-li něco, není psaní nebo mluvení, neboť toho obvykle spíše přebývá, nýbrž mlčení a konání. Mluvení totiž navíc rozptyluje, a mlčení a konání usebírá a dodává duchu sílu.

Jakmile člověk zná to, co mu řekli k jeho pokroku, nepotřebuje už víc slyšet nebo mluvit, nýbrž mlčky a pečlivě to doopravdy uskutečňovat v pokoře, lásce a pohrdání sebou; a nesnažit se pak hledat něco nového, co slouží jen k uspokojování žádosti ve vnějších věcech, neboť dokonce ani ty nedokáže uspokojit a jeho duch zůstává slabý a prázdný bez vnitřní ctnosti. A z toho plyne, že ani to první, ani to druhé nepřináší prospěch...

Velice je zapotřebí... umět ukrást ďáblu a naší smyslovosti tělo ducha, protože jinak aniž si to uvědomíme, budeme velice nepokročilí a velmi vzdálení Kristovým ctnostem, a když se probereme, zjistíme, že naše práce a dílo jsou vykonány naruby a lampa, o níž jsme se domnívali, že ji neseme rozsvícenou, se ukáže být zhasnutá, neboť jak jsme do ní foukali, aby se podle našeho mínění rozhořela, spíše jsme ji tím možná úplně uhasili.

Čeho máme nejvíc zapotřebí, je mlčet duchem i jazykem před tímto velkým Bohem, jehož řečí, kterou on slyší je pouze mlčenlivá láska.

Těší mě, že vám Bůh dal tak svaté touhy, a mnohem více mě bude těšit, až je budete uskutečňovat.

Kdyby vás někdy někdo přesvědčoval, ať by to byl představený nebo kdokoli jiný, o nějaké pohodlné nauce a i kdyby ji dokládal zázraky, nevěřte jí ani ji nepřijímejte; zapotřebí je totiž více kajícnosti a více oproštění od všech věcí a nehledejte Krista bez kříže.

(z korespondence sv. Jana od Kříže)

Převzato z www.karmel.cz