Romano Guardini


 

Znamením kříže
začínáme a končíme den a všechny modlitby.
Dělej ho pomalu,
velkým pohybem od čela na prsa,
od jednoho ramene k druhému.
Je to znamení vesmíru a znamení vykoupení.
Na kříži náš Pán vykoupil všechny lidi.
Křížem posvěcuje člověka
až do posledního vlákna jeho bytosti.
Proto to znamení děláme před modlitbou,
aby do nás vneslo řád a zapálilo nás,
usebralo v Bohu naše myšlenky, srdce a víru.
Po modlitbě, aby v nás zůstalo to,
co nám Bůh daroval.

Převzato z webu bosekarmelitky.cz.