Jste-li v radostné náladě, hleďte na zmrtvýchvstalého Pána... jste-li smutné a v neútěše, hleďte na Pána v Getsemanské zahradě... Mluvte s ním o všem; jenom neusilujte o pěkné a vzletné výrazy, ale mluvte s ním prostými slovy tryskajícími přímo ze srdce. (sv. Terezie od Ježíše)

 

Modlitba by měla brát ohled na skutečnosti každodenního života. 
Bude tím pravdivější, čím více bude odrážet aktuální stav lidského ducha.

Modlitbu ovlivňuje 
doba, ve které s Otcem hovoříme; 
místo tohoto rozhovoru; 
události, kterých jsme se účastnili v průběhu dne; 
lidé, které jsme potkali na své cestě a mnoho dalších činitelů.

Všechno nezáleží jen na nás, ale přece jen máme vliv na celou řadu situací. 
Proto se odvážně rozhodujme tam, kde můžeme něco změnit, 
abychom se dokázali lépe modlit a abychom přitom byli pravdivější.

Přemýšlejme také nad obsahem modlitby. 
Můžeme chválit, děkovat, prosit, činit zadost, přimlouvat se za druhé, 
setrvávat v mlčení nebo se pokořovat. 
Můžeme také spojovat jednotlivé projevy modlitby v závislosti na situaci, 
v jaké jsme se ocitli.

Uvědomme si, že modlitba je dar a Boží dary že jsou rozmanité. 
Býváme obdarováváni různými způsoby, važme si toho. 
Služme tím, co je pro nás charakteristické, 
a odpusťme si snahu přebírat roli někoho, kým ve skutečnosti nejsme.

Převzato z knihy 365 dní s mystiky Karmelu.