Wilfrid Stinissen, OCD

 

 

 

   V životě existuji výjimečné okamžiky, kdy se nám nabízí mimořádná, příležitost začít znovu. Nový. rok takovým okamžikem je. Podnes si většina lidí uchovala pocit tajemna obestírající nás pokaždé, když starý rok konči a nový začíná. Mnozí touží prožít naplno tento okamžik, kdy staré ustupuje novému a zanikající vznikajícímu. Je to úžasná a přitažlivá chvíle.

Oslavit začátek nového roku správně je umění. Nám křesťanům přináší totiž ještě něco víc než vzájemné přání šťastného nového roku.

Hle - všechno tvořím nové! praví Bůh (Zj 21,5). Všecko nové je třeba brát vážně. Máme právo počítat s tím, že nám Bůh poskytne nové možnosti, ukáže nové cesty a vloží nám do srdce nová přání. Je něco velkého a krásného v tom, že nic v životě nemusí setrvávat ve stereotypu ani pokračovat beze změny a stále jen opakovat zaběhnuté vzorce. Náš život může být proměněn a dostávat stále novou tvář.

Navenek zůstaneme pravděpodobně ve stejných životních podmínkách: ve stejné zemi, se stejným manželem či manželkou. Rozhodující však nejsou vnější okolnosti, ale náš postoj a způsob, jak na ně reagujeme. V tom se ukrývají naše možnosti stálého vývoje a proměny.

Povzbuzením k obnově se stává právě skutečnost, že nám Pán dopřává začít nový rok. Nepřeje si, abychom v něm žili stejně jako v právě uplynulém. Touží po tom, abychom se setkali novým způsobem s ním i s těmi, které nám na naší cestě pošle.

Jsme na cestě k bohatšímu životu.

 

Se svolením zpracováno podle knihy: 
I dnes je den Boží,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.