Kdyby Ježíš chtěl,
abyste byla někdo jiný,
někým jiným by vás
jistě učinil...


Matka Angelica mě vzala za ruku a odvedla mě do kaple. Ukázala na monstranci, v které byla vystavena eucharistie, a řekla mi: „Kdyby Ježíš chtěl, abyste byla někdo jiný, někým jiným by vás učinil. Stvořil vás, abyste byla Briege – a,“ řekla a přitom stále ukazovala na Pána, „tady je ten učitel. Nepokoušejte se kopírovat styl jiných lidí. Jděte k Ježíši a nechte ho, aby vás učil.“ 

Toho dne jsem učinila osobní závazek, kolik každý den strávím času osobní modlitbou.

Z knihy: Briege McKenna, Zázraky se opravdu dějí

 

Málokterá žena změnila život tolika kněží po celém světě jako irská sestra Briege McKenna. Už několik desetiletí cestuje po celém světě a slouží jim Božím slovem a modlitbou za uzdravení. Jaké uzdravení? Sestra Briege odevzdala celý svůj život Kristu a každý den se učí více ho znát a milovat. Jejím největším darem je právě schopnost zvát druhé k obrácení, probouzet v nich touhu po tom, aby i v jejich životě byl Ježíš na prvním místě. Bůh sám pak doprovází její svědectví znameními a zázraky, jak to dělal v dobách apoštolů. Sestra Briege dosvědčuje: „To Bůh dělá divy. Jsem přesvědčena, že nikdo nemůže dělat víc, než ukazovat na Ježíše, pomáhat ostatním objevovat ho ve vlastních srdcích a dovolit mu, aby je obdaroval.“