Bratr Marie-Angel Carré se stal kmotrem jednoho dvanáctiletého hocha z pařížské ulice. Své kmotrovství nevzal na lehkou váhu a proto svému kmotřenci daroval následující slib, který se může stát inspirací pro všechny, kdo kmotry křestními nebo biřmovacími již jsou a nebo byli požádáni, aby se jimi stali.

Já, tvůj kmotr, ti slibuji, že budu tvým „duchovním trenérem“. Trenérem, který tě požene směrem k nebi, ale nenechá tě padnout.
Budu trenérem, který bude brzdit tvé nepřirozené sklony, aniž by tě brzdil na cestě ke svatosti. Trenérem, který rozpozná, když se necháš ďáblem zlákat ke svatouškovství, zatímco duše okolo tebe budou na cestě do pekla.

Budu tě vést, ale nebudu tvým idolem. Slibuji, že tě povedu tam, kde budeš moci získat Ducha Svatého.
Až ho ale získáš, naučím tě, abys ho nechtěl stále znovu jen získávat, ale abys ho spíše rozséval kolem sebe. Protože Písmo praví, že blaženější je dávat než dostávat (viz Sk 20,35)

Nenechám tě na pokoji. Tím si buď jistý.

A ty kmotřenče, přicházej často k mým dveřím a probouzej mé srdce kmotra.


Z knihy: I darebák má duši, str. 77
Autor: Marie-Angel Carré