Podobně jako žíznivou zvěř nic nezastaví před úprkem k vodě, tak člověka toužícího po Bohu nic nezastaví v tom, aby spěchal ke křtu. Proto se tento žalm zpíval při procesích katechumenů.

Jeleni bývali vyobrazeni na portálech domů určených pro křest, tzv. baptisterií. V Římě v takovém domě jako chrliče křestní vody sloužily právě sochy laní. Jeleni bývali vyobrazeni na portálech domů určených pro křest, tzv. baptisterií. V Římě v takovém domě jako chrliče křestní vody sloužily právě sochy laní.

Ježíš byl pokřtěn v Jordánu, a proto také zřejmě první křesťané křtili v řekách. Staré legendy vyprávějí o svatém Petrovi, jak křtil v římské Tibeře, a o svatém Viktorovi, že křtil v moři.

Již ve druhém století začala být voda ke křtu také žehnána. Voda ke křtu se dnes žehná při každých křtinách, jen v době velikonoční se křtí tou vodou, která byla požehnána o Veliké noci. Až budete opět na velikonoční vigilii, všimněte si, že při žehnání křestní vody kněz v jednu chvíli vezme paškál, obrovskou a zdobenou velikonoční svíci, od níž si na začátku všichni rozsvěceli svíčky a která představuje vzkříšeného Ježíše, a tuto svíci třikrát ponoří do vody. Je to krásný symbol toho, že vodu ke křtu žehná sám Ježíš, že do ní sestupuje jeho moc. Jako byla posvěcena řeka Jordán, když byl do ní Ježíš ponořen svým bratrancem Janem, tak je každá voda ke křtu posvěcena samotným Ježíšem. Náš Pán z živlu, který udržuje pozemský život, dělá nástroj, který nám dává život věčný.
 

Se svolením zpracováno podle knížky:
Radek Tichý, Tvůj křest a biřmování,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno
.

 

Článek je převzat z webu pastorace.cz.