Nade všechno mě udržuje ve chvílích vnitřní modlitby evangelium.
V něm nalézám všechno, co potřebuje má ubohá duše.
AS 170


Kvůli těmto slovům milují Terezku i protestanti. Terezie postavila celý svůj život s Ježíšem na víře v jeho slovo v evangeliu a na víře ve slova Písma vůbec. Svou ženskou intuicí vnímá V evangeliu nejen Ježíšova slova a jednání, ale i jeho tvář, mlčení..., skrytý smysl, jak sama říká. Skrze evangelium kontempluje Ježíšův život a svůj vlastní vnímá na jeho pozadí. Je prostě jeho učedníkem, a v tom má co říct i nám. Uvědomuje si, že učedníkova cesta následuje cestu Mistrovu. Na jejím začátku poznává Boha jako toho, který se stal malým a chudým - jako je ona sama. Toto vnímání Boha v ní zůstane, ale nebude trvat dlouho a na své životní cestě pochopí hluboký odkaz Ježíšovy zmučené tváře. Odkaz opovrženého Boha, který se stane zatracencem místo nás, aby nás svým vzkříšením uvedl do nového života.

Proto Terezie přijímá na Karmelu jméno „od Dítěte Ježíše a svaté Tváře“. Při četbě evangelia se poznává v mnoha postavách: v postavě Marie Magdalény, celníka, hříšníků… Jako jim v evangeliu, tak i jí patří Ježíšova slova, jeho pohled, jeho jednání. Toto je jediný způsob, jakým ho „slyší“. Tři měsíce před smrtí, s rukou už téměř bezvládnou, napíše: „Můžu ho následovat jen po stopách, které zanechal, stačí, abych se podívala do evangelia, a hned vdechuji vůni Ježíšova života, vím, kam mám utíkat..."

Kolik z nás se trápí, že nic při modlitbě neprožívá, Ježíš s námi ,nemluvi', že naše modlitba je monolog. Terezie nám ukazuje ten nejdůležitější způsob, jak ho můžeme poznávat a žít s ním - skrze evangelium, skrze viru v jeho slovo, v jeho zaslíbení. Terezie nás tedy navrací k prameni dialogu s Ježíšem, k evangeliu,. Božím slovem se živila den co den, a tak se nikoliv náhodou stávalo, že, se ji to či ono slovo připomnělo průběhu nejrůznějších situací běžného života jako světlo, jako zdroj síly, jako úsměv Boží. Není důvod se domnívat, že to nemůže být i naše cesta a zkušenost, jak Ježíšovi naslouchat a žít s ním.

 

Zdroj: Velká malá Terezie (KNA 2013)