Prožíváme dny, ve kterých většina lidí oslavuje konec starého roku a připíjí na začátek roku nového.

Pro nás křesťany je to vzácný čas k děkování a prosbám o požehnání. Je to příležitost ohlédnout se za uplynulým rokem, poprosit za odpuštění všeho, co jsme neprožili tak, jak jsme měli a chtěli, a hlavně je to prostor pro vděčnost. Nic není v životě samozřejmé. Apoštol Pavel píše: „Máš něco, co bys nebyl nedostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal?“ (1Kor 4,7). Začátek nového roku je pak příležitostí k prosbě o požehnání. Pokud nic v životě není samozřejmostí a vše je darem Božím, je pochopitelné, že nás církev tento den vede k tomu, abychom nespoléhali na své síly a schopnosti, ale pokorně prosili o Boží požehnání a žehnali ostatním.

Začátek nového občanského roku je i pro mne příležitostí se ohlédnout za uplynulým rokem, poděkovat za všechny dary a milosti, kterými mě Pán obdaroval. Tím darem jste také mnozí z Vás, které mi Pán poslal do života. Tento okamžik je pro mne také příležitostí se poohlédnout za rokem provozu webových stránek, které byly uvedeny do provozu právě před rokem - o slavnosti Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2012. Při této příležitosti bych Vám všem chtěl poděkovat za Vaši přízeň a popřát Vám do nového roku hojnost Božích darů, pevné zdraví a bohatý Pánův pokoj ve Vašem srdci a Vašich vztazích. Současně bych Vás chtěl poprosit o pochopení a odpuštění toho, že opravdu nemohu Vám všem, kteří se na mne obracíte se svými dotazy nebo prosbami o pomoc, věnovat konkrétní čas a možnost osobního setkání. Není to v mých silách ani časových možnostech. Za každého z Vás se modlím, svěřuji Vás denně Pánu při mši svaté a žehnám Vám.

„Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě!
Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý!
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!“ (Nm 6,24-26)


S požehnáním do nového roku P. Vojtěch Kodet, O.Carm.