Jiří Preca (1880-1962)
Modlitba k Duchu svatému...

 

 

 

Bože Duchu svatý,
který z Otce i Syna vycházíš,
přijď a zůstávej v nás.
Ve všem Tě potřebujeme.
Bez Tebe nemůžeme konat nic dobrého.


Přijď a zůstávej v nás,
abys nás osvítil,
ať prohlédneme
prolhanost Zlého,
klamání světa
i svou vlastní faleš.


Přijď a zůstávej v nás,
abys nás upevnil ve svatosti,
povzbudil v trpělivosti
a posílil v odevzdávání všech našich tužeb.


Přijď a zůstávej v nás,
abys nás utěšil v každém našem soužení.
Vždyť jen skrze Tvou pomoc
můžeme žít svatě,
vyhýbat se hříchu
a nakonec
vstoupit smrtí
do života věčného,
kde budeme chválit
Tebe, Otce i Syna.

 

Převzato z: Prayers by St George Preca 

Zdroj: karmel.cz