Zvlášť s přibývajícími léty života člověk postupně chápe, že si na většinu věcí v životě sám stačit nemůže.

Bez vedení Bohem a jeho Duchem se snadno do všeho našeho konání, i toho dobrého, vloží především naše JÁ. Bez Ducha jsou i naše sebelepší aktivity prázdné a plné pouze osobních výkonů a plánů. Ale my máme v tom všem, co děláme a žijeme, hledat Boha samotného. A Pán nám někdy musí dopřát i období zkoušek a utrpení, aby si člověka skutečně přitáhl zpátky a k sobě a my se otevřeli Jemu a působení Jeho Ducha, který nám chce dát sílu pro to, abychom zvládli i to, co sami ze sebe zvládnout nemůžeme.
 
Duch svatý není darem k tomu, aby to, co děláme my sami, bylo ještě lepší, ale aby skrze nás působil skutečně Bůh. To se učíme celý život, ale důležitá je především touha po tomto Duchu a jeho přítomnosti v nás. Jedině Duch sv. může očistit naše motivy, abychom se nemodlili kvůli sobě, ale kvůli Bohu, abychom neprosili o odpuštění ze zvyku, ale proto, že jsme všichni hříšníci a potřebujeme to. Abychom nečetli Písmo kvůli rekordu z počtu přečtených kapitol, ale aby nás to Slovo skutečně sytilo, dotýkalo se nás a každý den jsme se o ně mohli opírat a skrze ně zakoušet, jak je Bůh blízko mému srdci ve všem, co prožívám.
Jedině Duch nám může zpřítomnit Ježíše, který pak pro nás přestane být vzpomínkou a bude tím, kým skutečně je - Živým, tím, kdo nás vede, je naší silou, zasahuje do našeho života, mění jej a dává nám jiný pohled na sebe i na druhé.

Promluva P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm, která zazněla v létě 2016 během tábora JUMP ML v Kostelním Vydří,  je ke stažení zde.