Křesťanství není ani náboženstvím chrámu, ani náboženstvím knihy. Křesťanství je osoba Ježíše Krista.

Boží dům je založen na Kristu a vy sami jste jeho živými kameny. Duch Svatý je spojným kamenem, svorníkem klenby. Buďte si jisti, že když Kristus sám nebude základem každé vaší stavby, tak stavba spadne. Nekochejte se obřími budovami, které postavili lidé, rozboří se, ať jsou vysoké, jak chtějí. Čas je srovná se zemí.

Když už pozdě zjistíte, že vaše budova není postavena na Kristu, celou ji rozeberte a začněte znovu. Jedna jediná zeď postavená na Kristu je lepší než vysoká věž, které hrozí, že se zřítí silou větru.

Kristus nese celou stavbu, Duch Svatý spojuje všechny kameny celé klenby a podpírá všechny zdi. Duch Svatý je duší lásky, která je svorníkem. Pokud odejmete Ducha, zničíte svorník, kameny vypadnou a celá stavba se zboří. Každý kámen má v budově své místo. Každý kámen je stvořen, aby byl na svém místě. Pokud jeden chybí, zůstane po něm škvíra, skrze níž bude pršet, foukat, dovnitř se dostane prach i přívaly deště. Touto mezerou budou mít dovnitř přístup venkovní živly.

Vytrvejte na Pánově staveništi. Buďte pilní a budujte království. Buďte živými kameny v chrámu Páně. Nechte se umístit Pánovýma rukama, on je pravým stavitelem. Nechte se opracovat, zbavte se všeho, co je na vás nabaleno, a dovolte doplnit, co vám chybí. Ať vám on sám určí tvar, velikost a místo. Ať jste velkým nebo malým kamenem, každý z vás máte místo, pro které jste byli navrženi a opracováni.

Odevzdejte se Pánu, aby s vámi stavěl. Tak se dostanete na své pravé místo. Neste kameny umístěné nad vámi a podpírejte ty, které vás obklopují. Opřete se o ty, které jsou pod vámi. Kristus nese vše a Duch Svatý vás sjednocuje a vede.

 

Převzato z webu Pastorace.cz, zpracováno podle knihy Myšlenky svatého Šarbela.