Slyšeli jste, že existuje jakýsi JUMP? Slyšeli jste, že je pro mladé? To vše je pravda. Opravdu existuje, a chcete-li se dovědět více, čtěte dál.

Co je JUMP?


JUMP je příležitost.
Příležitost postavit se sám za sebe ve věcech víry. Příležitost zastavit se a zkoumat, čemu a komu věřím a proč. Příležitost nabídnout Bohu, že mu jsem k dispozici a že chci, aby v mém životě zabíral čím dál větší místo. Je to příležitost hodit kámen do stojatých vod svého života a být připraven na to, že vlny odhalí potřebu změny nebo věci, o kterých jsem nevěděl.

JUMP je příležitost.
Příležitost poznat mladé lidi, kteří jdou stejnou cestou jako já, bojují se stejnými problémy jako já, vidí věci stejně anebo jinak, protože jejich životní cesta šla jinudy. Je to příležitost mít svůj názor a být s ním respektován. Příležitost zažít kněze, kteří mi porozumí, kteří si dokážou ze sebe dělat legraci, ačkoliv to jsou třeba „ikony“, jejichž přednášky doma poslouchají rodiče.

JUMP je příležitost.
Příležitost zažít, že kostel a modlitba nemusí být v životě křesťana „nutné zlo“. Příležitost zažít zábavu, která člověka naplňuje a rozvíjí jeho schopnosti.

JUMP je příležitost.

Příležitost pro lidi od 15 do 23 let, kteří chtějí během prázdninového týdne zjistit, jestli jsou výše napsané věci fakt možné.

P.S.: Pozor! JUMP není all inclusive podnik, kde si zaplatíš a dál už se o nic nestaráš a výsledek je garantován zábavní agenturou. Záleží dost i na tobě, jak JUMP prožiješ ty sám, ale i jaký bude s tebou pro ostatní.Pokud chcete alespoň trochu nasát atmosféru JUMP a dovědět se něco z JUMPího zákulisí, můžete zhlédnout půlhodinový videoklip 7 let... "10 JUMPů z roku 2007", který najdete ve videoalbu na JUMP.cho.cz

 

Kdo je kdo?
Tým
Nejvyšší vedení JUMPu. Jejich prací je tvořit program, starat se o personální obsazení ostatních níže uvedených skupin, zajišťovat administrativu, zařizovat vše potřebné a důležité, nést JUMP ve svých modlitbách…
Aktuální sestavu týmu najdete na stránce Tým.

Kmotři
Slovo kmotr označuje většinou někoho staršího a zkušenějšího, kdo doprovází někoho mladšího a méně zkušeného. Zhruba stejnou snahu mají i kmotři na JUMPu. Jsou to tedy vedoucí skupinek účastníků, které se snaží doprovázet nejen v průběhu JUMPu.

Reverendi

Pod tímto pojmem se skrývá ten, komu se jinak ve zbytku světa říká kněz. Dá se to též přeložit jako „ideální objekt zájmu, pokud toužíš po svátosti smíření“.

Kapela
Hudební uskupení, které hraje ani ne tak k tanci a poslechu, jako spíše k modlitbě. Jejich aspirací není získat zlatého slavíka, ale pomoci ostatním k přebývání v Boží přítomnosti.

Moderátoři
Dvojice, která se objevuje vždy, když je potřeba něco říci, oznámit, vyhlásit,… Často halí objektivní pravdu do (téměř) neproniknutelných hávů výmyslů a nesmyslů a ač je to zvláštní, právě proto je mají ostatní rádi.

Kůlňáci

Lidé, kteří mají na JUMPu na starosti takzvané kůlny. Jedná se o lidi, kteří dovedou něco pěkného vytvořit, byli na nějakém zajímavém místě, umí poněkud sofistikovaněji nějaký sport a chtějí se o to podělit s ostatními.

PTP
Pomocné technické prapory, tedy materiální zajištění JUMPu. Obětaví lidé, bez kterých by to nešlo.

Převzato z http://jump.cho.cz/co-je-jump