Pane Ježíši, učiň, ať nechám slova tvého evangelia, aby zaplavila mou duši.

Ať žasnu nad jejich sladkostí a ať si uvědomím, že tvá láska a tvé milosrdenství jsou opravdu jako oceán, ve kterém všichni utoneme, abychom byli zachráněni.

Pane, učiň, ať ve mně tvé slovo vyvolává pokoj a opájí mne tvou blažeností, ať se mu s důvěrou oddám, ať je nechám vstoupit až na dno svého srdce a nedovolím mu zastavit se v uchu a v mysli. Nechť tajemnými cestami, které znáš jen ty, pronikne až do nejintimnějších tkání mého bytí, aby tam vykvasilo ve vzkříšení a nový život.

Převzato z knihy Modlitby (KNA 2015).