My jsme někdy ze slova Božího udělali něco na zpestření našeho náboženského života, něco tak trochu navíc: něco na přizdobení našich kázání, hezký citát na vánoční pohlednici, perličku na povzbuzení v dopise...

 

Ale Slovo je chlebem života, není to zákusek. Je základním pokrmem Božího života v nás, jak zopakoval Ježíš pokušiteli na poušti: „Nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst" (srov. Mt 4,4; Dt 8,3). A pokud se dlouhodobě živíme něčím jiným, není divu, že jsme duchovně podvyživení anebo je nám dokonce špatně.

Nedávno mi doznal jeden kněz: „Já jsem si myslel, že když jsem v semináři dvakrát přečetl celé Písmo, že mi to vystačí na celý život. A zjistil jsem, že nevystačí." Nemusíme dělat všichni stejné chyby. Tak jako Hospodin dával Izraelitům manu na každý den a nešlo si ji nasbírat do zásoby, ani Písmo si nelze načíst do zásoby; je třeba se jím sytit každý den nově. 

Text vyšel v knize Učednictví, autor: Vojtěch Kodet.