Rozhovor s P. Vojtěchem Kodetem o mariánských zjeveních pro KT 18/2015

 

 

Jakou důležitost máme přikládat mariánským zjevením?

Jejich účelem jistě není zjevit nové věroučné pravdy, protože obsah Zjevení byl uzavřen smrtí posledního apoštola. Proto také jejich obsah nemůže být věroučně závazný, a to ani u církví schválených zjevení. Církevní schválení nám pouze zaručuje, že daná poselství jsou v souladu s učením církve, a tedy i s Božím slovem.

Ve skutečnosti tato zjevení přinášejí jen to, co už známe z učení církve. Jejich hlavním významem je oživení víry. Často přivedou věřící k novému obrácení a upozorní na zanedbávané prostředky duchovního života v určitém čase, okolnostech nebo místech. Tím jsou také významná, poněvadž pomáhají oživit důležité skutečnosti z praxe a učení víry.

Prohřešuje se křesťan, navštěvuje-li místa zjevení, která nebyla oficiálně uznána?

V žádném případě se tím nijak neprohřešuje. Důležité je, že tam přichází s čistým úmyslem, tedy s touhou po obrácení, že se tam přichází modlit. Jinak by žádná poutní místa ani nikdy nevznikla. Všechna místa, která byla nakonec uznána za místa pravého zjevení, byla nejprve místy modlitby a obrácení.

Je možné získat na místě zjevení zvláštní milost?

Určitě. Předně každé putování člověka otevírá k přijetí milosti. A pak jsou místa, která nás zvláštním způsobem uschopňují k modlitbě a obrácení - místa, která si k tomu Bůh sám vybral, aby se na nich dal lidem více poznat. Slovy Písma: „Není to nic jiného než dům Boží a brána do nebe“ (Gn 28,17).

Jaká je zdravá hranice mariánské úcty, aby nezastínila úctu ke Kristu ani nesklouzávala k modloslužbě či ezoterice? Proč mariánská zjevení přitahují lidi, kteří nejsou křesťany, ale oblibují si „síly“, „energie“ atd.?

Pán Ježíš nám z kříže svěřil svou Matku jako naši matku, ale nedal nám ji místo sebe. Naopak, Panna Maria nás vždy vede ke Kristu a k poslušnosti jeho slovu. Při svatbě v Káně Galilejské služebníkům ve vztahu ke Kristu řekla: „Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5). Pokud by se osobní mariánská úcta někomu stala cestou k modloslužbě, zřejmě to svědčí o špatně položeném základu víry, a v důsledku se mu modloslužbou může stát vše.

Všude tam, kde se křesťan snaží zmocnit toho, co nám Bůh nabízí jako dar, se otevíráme magické mentalitě, která může snadno proniknout do křesťanské spirituality, a to i ve způsobu, jak přistupujeme ke svátostem nebo jak zacházíme s Božím slovem. Poněvadž jsou místa spojená s mariánským zjevením často místy s velkým duchovním potenciálem, přitahují i lidi, kteří místo touhy po obrácení tam přicházejí, aby ho magicky zneužili pro své zájmy.   

Rozhovor vedla Alena Scheinostová