Záznam slavnostní mše svaté, sloužené 16. 7. 2017 v Kostelním Vydří.

Ke zhlédnutí na webu České televize.