Příběh o Zacheovi je jedním z nejsilnějších textů evangelia o Ježíšově záchranném působení. Nejen Zacheovi, ale každému z nás jsou adresována Pánova slova "..přišel jsem hledat a zachránit, co zahynulo." Nikdo není vyloučen z Boží touhy po lidském srdci, nic a nikdo pro Boha není ztracený.

Zacheus byl jistě dávno předtím, než potkal Ježíše, nespokojený se svým životem, nevěděl, jak z toho, co s tím...a při setkání s Ježíšem poznal, že objevil Toho, po němž celou dobu toužilo jeho srdce. Pochopil dokonce i to, že Ježíš nepotřebuje na prvním místě ani jeho dům, ani jeho skutky pokání, ale touží po něm samotném, po Zacheově srdci, bez ohledu na to, co Zacheus dělal či nedělal, jaký je či není.... To je skutečný Ježíš. Ten, který, chce být s námi, úplně důvěrně, ve všem. A každému z nás stále, v této chvíli, právě teď Pán říká - dnes musím zůstat ve TVÉM domě....
 

Přednáška zazněla na 24. Katolické charismatické konferenci v Brně 10. července 2013 

 Vyrobila TV NOE.