Celá Bible mluví o důležitosti požehnání pro náš život. Požehnání je dar Boží, který zasahuje do hloubi našeho života a způsobuje naši proměnu zevnitř, přináší ovoce připodobnění „Požehnanému“. Netýká se vlastnění, ale bytí. Nezávisí na nás, ale na tvůrčí moci Boží, která v nás působí, když se podřídíme Bohu a jeho záměrům s námi, když posloucháme jeho slovo. Požehnání poznáme podle toho, že se nám v životě naplňují Boží zaslíbení, že zakoušíme Boží vedení a jeho přítomnost. Každý z nás se může stát požehnáním pro druhé, když má v sobě Boha.

V Bibli je často požehnání zmiňováno v protikladu s prokletím. Kletba je slovo nebo čin působící s duchovní mocí, která pochází od zlého a ničí člověka. Kletba je také následek odvrácení se od Boha a důsledek neposlušnosti Bohu. Požehnání nebo kletbu si člověk volí. Je moc důležité, abychom věděli, jak se chránit před kletbami, ale především jak zakoušet Boží požehnání a sami se stát požehnáním pro druhé.