Přednáška z duchovní obnovy ve Zlíně - záznam ze dne 17. června 2017.