Promluva zazněla dne 15. 4. 2023

Poslechnout si ji můžete zde.