Z pohledu Božího je lidská sexualita pro nás velikým darem. Darem k tomu, aby si lidé mohli vzájemně co nejdůvěrněji sdělovat a rozmnožovat lásku ve vztahu chráněném manželstvím a zakoušeli radost z této lásky.

Bůh má s lidskou sexualitou veliký záměr, a proto se ji Boží nepřítel také snaží maximálně zdiskreditovat, pošlapat, zničit...aby zejména mladí lidé, dříve než mají možnost poznat a zakusit, co tímto darem pro ně Bůh zamýšlel, už toho poznání nebyli schopni.

Podstatou lidské sexuality je otevření se pro druhého člověka a pro Boha. Vyvádí nás z izolace, je způsobem žití vztahu, komunikace, dávání, přijímání, poznání. Pro mnohé z nás se ale může stát velikou životní komplikací, když jej v této oblasti ovlivňuje především pohled světa, který je fascinován sexem jako prostředkem uspokojení sebe, zachází se sexualitou jako s něčím, co je jen moje, a odtrhuje ji od vztahu a od lásky. Ale když člověk vezme do svých rukou jakýkoliv dar Boží a začne s ním zacházet podle svého, je to vždycky nakonec spojeno s bolestí - a čím větší dar, tím větší bolest. 

Toužím přijmout Pánovo pozvání k tomu, aby se skrze tento můj dar rozmnožovala láska ve mě, k druhým a nakonec i v celém světě tak, jak to On zamýšlí? Chci věřit, že On má moc uzdravit a narovnat vše pokřivené a zraněné, co jsem v této oblasti prožil, když s tím k Němu přijdu?

Přednáška zazněla na JUMPU ML v srpnu 2015.

Ke stažení je zde.