Promluva zazněla na semináři o modlitbě za uzdravení v lednu 2023.

Nyní si můžete poslechnout  první (ze tří).