Žádný z nás není povolán k tomu, aby žil sám... a ať už to víme nebo ještě ne, tou nejdůležitější osobou v životě je pro nás Ježíš. Přišel žít na zem obyčejný lidský život, aby nám ukázal, jaký je skutečně Bůh, protože člověk už od chvíle, co spáchal první hřích, se Boha bojí a před Ním utíká. Přišel, abychom se Boha nebáli, protože to s námi nikdo nemyslí tak dobře jako On, nikdo o nás nestojí tak, jako On...a nikdo nás nemiluje tak, jako On. Přišel, aby každému z nás dal osobně zakusit, jaký je Bůh, a aby odstranil naše falešné představy o Bohu.

Přišel, aby nás zachránil, protože i když jsme stvořeni pro věčný život, hříchem se ocitáme v nebezpečí věčné smrti. Přišel, abychom zakoušeli skutečnou lásku i štěstí bez konce, abychom zakusili život v hojnosti - a abychom nikdy neztratili schopnost milovat Boha a byli plni jeho Ducha.

Jaké místo má Ježíš v mém životě?

Záznam první promluvy z postní duchovní obnovy, která proběhla v únoru 2016 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži najdete zde.