Málokteré téma v křesťanství budí tolik emocí a tolik nepochopení, jako právě způsob úcty a vztah k Matce Boží. Asi i právě proto je to ale téma velmi důležité.

Je možné, že je tomu tak třeba jen z nedostatku naší osobní zkušenosti, kdy se člověk na věci, se kterými zkušenost nemá, dívá z principu podezřívavě. Máme však možnost jít přímo k prameni. Možná teprve děláme první krůčky v životě s Pannou Marií, ale je třeba vzít vážně, že zde na zemi nikdo neznal Ježíše jako ona, nikdo mu nerozuměl jako ona, nikdo mu nebyl blíže než ona a nikdo se neúčastnil Jeho tajemství záchrany člověka tak, jako ona.

Mohu se tedy ptát Ježíše, co On zamýšlel, když Pannu Marii svěřil Janovi jakou svou matku a naši Matku. Bůh jí toto místo a poslání dal - a na nás je, jestli ji přijmeme, s jakou velkorysostí ji přijmeme a jestli se jí necháme uvádět do života s Bohem. Chci ji opravdu přijmout a zakusit na sobě její poslání a pomoc, zakusit na sobě její skutečné místo v mém životě?

Zvukový záznam katecheze, která zazněla 13. prosince 2014 v den duchovní obnovy ve farnosti Praha - Liboc, je ke stažení zde.