Přednáška zazněla na duchovní obnově pro biřmovance - dne 14. 10. 2023.

Nyní si ji můžete poslechnout.