Mnozí z nás se s nadšením a odvahou již dávno rozhodli Pánu slíbit poslušnost a věrnost v řeholním životě nebo v manželství - aby postupně s léty zjistili, že jen lidským, byť upřímným snažením takovému slibu prostě nelze dostát. Jediný způsob, jak žít poslušnost v lásce, je totiž zakusit na sobě jedinečnou lásku Krista a odpovědět na ni. Kristus sám je poslušný, chudý, čistý - a když si zamiluji Jeho, budu schopen milovat i chudobu, čistotu a poslušnost. Bez Něj a rostoucí lásky k Němu zůstane ale jen u lidského snažení.

 

Ježíš žil zde na zemi zcela obyčejný lidský život bez výsad a privilegií a v úplné závislosti na Otci - a poslušnost  a pokora je pravá tvář našeho Boha. Ne tedy snaha pomocí drilu a otroctví a v důsledku pak už jen pýcha na to, jak "dobře" žiji, ale láska k Ježíši, který se sám sebe zřekl, je tou jedinou cestou a zdrojem pravé poslušnosti. Jak se učit pod Jeho pohledem zříkat své vůle, aby mě Bůh mohl obohatit svou vůlí?

Přednáška zazněla v rámci dnu stálé formace pro Školské sestry sv. Františka v Praze v sobotu 17. ledna 2015. 

Ke stažení je zde.

Omluvte prosím sníženou kvalitu zvukového záznamu.