"Mluvím-li o modlitbě, nedomnívej se, že jde o slova..." Sv. Jan Zlatoústý

 

 

 

Když se Ježíš modlil k Otci v době svého života zde na zemi, učedníci dobře tušili, že Jeho modlitba je ještě něco úplně jiného, než co dělají či na co jsou zvyklí oni sami, a toužili po tom, aby je Pán naučil modlit se tak, jak se modlí On. I v mém životě má vzniknout prostor, ve kterém se zcela jedinečným způsobem setkávám se svým Bohem. Prostor, kde Pánu mohu naslouchat, prosit, volat k Němu - ale především se smím vystavit pohledu Toho, který se na mne s láskou dívá.....a tak postupně pochopit, že modlitba je především to, co Bůh koná ve mě, ne to, co dělám já sám. Co je vlastně modlitbou dospělého člověka, po které Pán touží?

Záznam přednášky z adventní duchovní obnovy, která proběhla 30.11. 2013 v Pastoračním středisku v Praze-Dejvicích.

Odkaz ke stažení zde.