Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého (Jan 17,15).

 

 

 

Písmo sv. pojímá slovo svět dvojím způsobem: na jedné straně svět jako něco krásného, co vyšlo z Boží ruky a je předmětem jedinečné lásky Boží, a na straně druhé svět, který je poznamenán hříchem andělů i lidí, svět, který je od Boha vzdálený. I když jsme lidmi, kteří poznali Boha, žijeme právě v tomto světě zasaženém zlem  - a do tohoto světa nás Bůh poslal. Snahou Božího nepřítele je odtrhnout nás od postoje důvěry a poslušnosti vůči Bohu natolik, abychom Pána do svého života zvali pokud možno jen tehdy, když už jsme opravdu na dně, a jinak byli tzv. "normální." Ale jedině tehdy, když vím, kdo jsem a komu patřím, jedině když stojím pevně na Boží straně, mohu jít i do prostředí, které je Kristu vzdálené. S vědomím vlastní slabosti a v síle Boží...

Přednáška zazněla pro Vysokoškolské katolické hnutí v Brně v říjnu 2014. Ke stažení je zde.