Záznam první přednášky z přípravy na přijetí svátost biřmování (květen 2022).

Nyní si ji můžete poslechnout.