Přednáška z duchovní obnovy pro bohoslovce.

Zazněla 2. 12. 2022 a poslechnout si ji můžete zde.